Wanneer je al een keer een website of een applicatie hebt laten ontwikkelen, klinkt de term ‘wireframes’ je waarschijnlijk niet vreemd in de oren. Voor wie de term nog niet kent: een wireframe is een schematische weergave van een website of applicatie die dient als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling ervan. Het werken met wireframes heeft een aantal grote voordelen en wij gebruiken ze dan ook graag. Hieronder lichten we de 4 belangrijkste voordelen toe.

1. Wireframes geven ontwikkelaar en klant overzicht

Het maken van een wireframe voor bijvoorbeeld een website of een mobiele-/webapplicatie is een goed hulpmiddel om overzicht te bewaren. Door het ontwerp te visualiseren, krijg je een goed beeld hoe de verschillende onderdelen eruit komen te zien, maar ook hoe ze zich tot elkaar verhouden. Zo bepalen we samen met de klant de structuur en de informatie hiërarchie: wat worden de hoofd- en sub-items. Daarnaast geeft een wireframe een goede eerste indruk van de user interface van de applicatie. Zo krijg je een beeld of het gebruiksvriendelijk en efficiënt ingericht is.

2. Een juiste tijdsinschatting maken

Binnen beeproger vindt het maken van wireframes plaats in wat wij noemen de inventarisatiefase. In deze fase brengen we samen met de klant in kaart wat de wensen en doelstellingen zijn. Ook kijken we naar wie de doelgroep is. Hiervan maken we wireframes die we vervolgens uitwerken tot een klikbare bouwtekening van de applicatie die als blauwdruk dient. Aan de hand van deze blauwdruk kunnen we ook al grotendeels bepalen hoeveel tijd het ontwikkelen van de applicatie ons gaat kosten en hoeveel sprints we hiervoor nodig hebben. Zo geeft een wireframe jou als klant naast inzicht in de mogelijkheden ook een helder beeld van de investering die hier tegenover staat.

3. Snel aanpassingen verwerken

Een wireframe is veel sneller en gemakkelijker aan te passen dan een applicatie die al geprogrammeerd is. Zo kunnen we in de inventarisatiefase, waarin we samen met de klant nog op zoek zijn naar het perfecte en complete eindproduct, eenvoudig wijzigingen doorvoeren. Wij investeren dan ook liever wat meer tijd in het maken van een goed wireframe dan dat we in een later stadium wijzigingen moeten doorvoeren die veel tijdrovender zijn.

4. Wireframe als blauwdruk voor de projectfase

Wanneer we de inventarisatiefase afgerond hebben en dus een definitief plan hebben voor de ontwikkeling van de applicatie, gaan we de volgende fase in: de projectfase. In deze fase beginnen we met het bouwen van de applicatie tot we een eerste versie hebben ontwikkeld die live kan (een MVP). Ook binnen deze fase vervullen wireframes een belangrijke rol. Onze developers gebruiken ze namelijk als bouwtekening bij de ontwikkeling van de applicatie. Het geeft ze daarnaast een overzichtelijk beeld van de te bouwen app als geheel. Ook hier geldt: een goed plan is het halve werk.

Ben je zelf van plan om je bedrijfsprocessen te digitaliseren, bijvoorbeeld in de vorm van een applicatie en ben je benieuwd hoe zo’n app eruit kan komen te zien? We laten het je graag zien. Neem gerust contact met ons op of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.