Kunstmatige intelligentie (AI) is geen nieuw begrip: het bestaat al jaren en we maken er al op allerlei manieren gebruik van. Maar met de lancering van ChatGPT aan het begin van het jaar werd voor veel mensen pas écht duidelijk wat de mogelijkheden van AI zijn. Met verbazing en soms enige bezorgdheid keek de wereld toe hoe dit revolutionaire taalmodel – met 175 miljard parameters en de capaciteit om miljarden woorden in één seconde te verwerken – aan de hand van simpele instructies teksten, zelf gedichten, liedjes en code schrijft. En experts zeggen dat dit nog maar het begin is van een grotere AI-revolutie. Nu we zien dat grote partijen zoals Google met een antwoord op ChatGPT komen en spannende nieuwe AI-modellen aankondigen, lijkt dat geen vreemde gedachte.

Hoe werkt een AI-taalmodel zoals ChatGPT?

Het door OpenAI ontwikkelde taalmodel ChatGPT werkt voor de gebruiker heel eenvoudig. Je typt in een willekeurige taal een opdracht in, bijvoorbeeld ‘schrijf een verhaal van 1000 woorden over de geschiedenis van Groningen’ of ‘schrijf een ode aan mijn kat Piet’, en binnen enkele seconden rolt er een tekst uit. Je kunt zelfs de tone-of-voice van de tekst aanpassen door bijvoorbeeld aan ChatGPT te vragen om het in een bepaalde stijl te schrijven, bijvoorbeeld van een bekende schrijver. Naast teksten kan ChatGPT ook gedichten, recepten, werkstukken, instructies en zelfs code schrijven.

chatgpt

Waar ChatGPT al deze kennis vandaan haalt? Het model wordt gevoed door een enorme hoeveelheid data. Een nadeel aan ChatGPT is op het moment alleen wel dat deze data up-to-date is tot september 2021. Alles wat daarna gebeurd is, weet ChatGPT dus nog niet. Bard, de Google versie van ChatGPT, dat draait op Google’s eigen taalmodel LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) kan daarentegen wel real-live data verwerken.

Hoe AI-modellen steeds slimmer kunnen worden

De terechte kritiek op AI-taalmodellen zoals ChatGPT is dat ze, zeker wanneer je ze complexere taken geeft, soms onwaarheden verkondigen of zelfs wartaal uit beginnen te slaan. Gelukkig zijn AI-modellen in staat om te leren en kunnen ze steeds slimmer worden. Dit doen ze door patronen te zien, woorden in een context te plaatsen en synoniemen en jargon te herkennen. Zo zal ChatGPT inmiddels weten dat de term ‘apple’ naast een fruitsoort ook kan verwijzen naar een bekend computermerk. Daarnaast is de voorspelling dat AI-taalmodellen in de toekomst niet alleen gebruik gaan maken van ‘algemene’ data, maar bijvoorbeeld ook van specifieke bedrijfsdata. Zo kun je een AI-model een marketingtekst laten schrijven die matcht met de tone-of-voice van jouw bedrijf.

Moeten we nu vrezen voor onze banen?

De snelle ontwikkelingen op het gebied van AI bieden veel kansen. Toch boezemt het sommige mensen ook angst in: “Worden onze banen overgenomen door AI-robots?”

Kiezen wij er op termijn bijvoorbeeld voor om onze developers te bedanken voor hun diensten en ChatGPT alle code te laten schrijven? Nee, dat doen wij natuurlijk niet. En dat kan ook helemaal niet. Hoe slim een programma als ChatGPT ook is, het mist essentiële menselijke eigenschappen zoals het tonen van emotie of het initiëren van nieuwe ideeën. Ook op creatief en analytisch niveau komt nog geen enkel AI-model in de buurt bij de mens. Je kunt AI-modellen zoals ChatGPT daarom beter zien als een hulpmiddel bij het schrijven van bijvoorbeeld teksten of code. Het kan je helpen om inspiratie op te doen, informatie op te zoeken of suggesties te krijgen. Ook kan het mensen goed helpen die bijvoorbeeld willen leren programmeren om te oefenen met code. Maar hoe revolutionair de ontwikkelingen dus ook mogen zijn, voor onze banen hoeven we (nog) niet te vrezen.

chatgpt en php

ChatGPT en PHP: de kansen en beperkingen

Ook voor developers die werken in een PHP framework (net als wij bij beeproger doen) biedt ChatGPT zeker kansen. Ben je bijvoorbeeld benieuwd welke functies van specifieke software eventueel niet meer werken na een update? Vraag het ChatGPT en de kans is groot dat je een gedetailleerd antwoord krijgt inclusief voorbeelden van code. In sommige gevallen kan dat zeer informatief zijn en je veel zoekwerk besparen.

Vijf dingen waar ChatGTP je bij kan helpen:

  1. Syntax en conceptuele vragen: Als je een vraag hebt over de syntaxis van PHP of over concepten zoals objectgeoriënteerd programmeren, kan ChatGTP je helpen bij het vinden van de juiste syntax en uitleg van de concepten.
  2. Debugging: Als je problemen hebt met het debuggen van je PHP-code, kan ChatGTP je helpen bij het vinden van de fouten in je code en het voorstellen van mogelijke oplossingen.
  3. Code-optimalisatie: Als je de prestaties van je PHP-code wilt verbeteren, kan ChatGTP suggesties geven om je code te optimaliseren, bijvoorbeeld door efficiëntere algoritmen te gebruiken of door caching te implementeren.
  4. Frameworks en tools: Als je vragen hebt over PHP-frameworks zoals Laravel of Symfony, of als je wilt weten hoe je bepaalde tools zoals PHPUnit of Composer kunt gebruiken, kan ChatGTP je helpen bij het begrijpen en gebruiken van deze tools.
  5. Best practices: Als je wilt weten wat de best practices zijn voor PHP-ontwikkeling, kan ChatGTP je helpen bij het begrijpen van deze richtlijnen en bij het toepassen ervan in je eigen code.

Houdt hier wel rekening mee:

Een kanttekening hierbij is wel dat ChatGPT deze informatie ‘ergens’ uit de grote hoeveelheid data haalt, maar de bron is niet te achterhalen en daarmee is de betrouwbaarheid van de informatie niet altijd gemakkelijk te checken.