Het schrijven van softwarecode moet consistent zijn, onder andere om kostbare fouten te voorkomen of mogelijk zelfs schadeclaims, bijvoorbeeld rondom de privacy (AVG). Interessant is dat ons development team samenwerkt in een geautomatiseerd deployment systeem om deze consistentie te waarborgen. Wat heeft dat nu voor voordelen ten opzichte van vroeger? In dit artikel gaan we in op Continuous Integration en Continuous Delivery.

Het schrijven van code vroeger…

Bij projecten waar meerdere ontwikkelaars op werkten, werden via FTP programma’s stukjes software handmatig naar locaties verplaatst. Dit leverde fout gevoeligheden op onder andere op het gebied van versiebeheer, maar ook wat betreft de locaties waar een en ander geplaatst werd. Met tot gevolg dat er geen consistentie was en er onduidelijkheden tussen developers onderling ontstonden. Ook kon iedere developer zomaar ergens bij.

Tegenwoordig draait coderen om “Continuous Integration’ en ‘Continuous Delivery’

Deze zogenaamde CI/CD-methodologieën zorgen ervoor dat het werkproces rondom het coderen volledig geautomatiseerd wordt. Door het gebruik van versiebeheer kunnen developers gezamenlijk aan een project werken en de code opslaan. Zo neemt de kans op fouten af en is er minder interventie nodig vanaf de ontwikkeling van de code tot de publicatie ervan. Het is het continu bouwen, testen en publiceren van functies met kleine iteraties, waardoor de kans op het ontwikkelen van nieuwe code op basis van eerder mislukte of onveilige versies wordt verkleind.

Continuous Integration

Beeproger werkt met GitLab. Dat betekent dat onze ontwikkelaars dagelijks meerdere keren per dag code wijzigingen sturen naar de Git-repository. Maar voordat zij dit doen is er een set scripts die de code controleert, zodat de aangebrachte wijzigingen ook voldoen aan alle tests, richtlijnen en normen voor codeconformiteit. Zij hoeven slechts code te leveren en kunnen zich volledig richten op deze taak. Met het geautomatiseerde deployments systeem voorkom j fouten of ongeewenste afwijkingen.

Continuous Delivery

Continuous Delivery gaat nog een stap verder dan Continuous Integration. Bij het ontwikkelen van software wordt in de ICT-sector de OTAP methodiek gebruikt; Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. Continuous Delivery maakt de laatste stap af en is erop gericht om de software zo snel en efficiënt mogelijk in productie te krijgen.

Wat we extra doen met GitLab CI/CD

Voortdurend zijn we op zoek naar manieren om te verbeteren en daarom hebben we dit principe verder doorontwikkeld, waarbij ‘zero downtime’ van groot belang is voor onze klanten. Dat betekent dat we enerzijds mappen bijhouden waarin de nieuwe releases van de complete applicatie zijn opgenomen anderzijds dat we altijd de voorgaande versie bewaren. Als je namelijk alleen maar alles overschrijft kun je plotseling ook iets waardevols zijn kwijtgeraakt.

Tot slot

Zelf mobiele applicaties bouwen en deze uploaden bij Apple en Google kan behoorlijk veel tijd kosten en uitdagend zijn. Met ons geautomatiseerde deployment systeem ben je daarvan af. Zeker als we daar ook de regie bij mogen nemen en je verder kunnen adviseren. Wil je hier meer over weten? Schroom dan niet contact met ons op te nemen.