In ons dagelijkse leven speelt digitalisering een steeds grotere rol. We raken er als mens meer en meer aan gewend dat digitalisering onze keuzes beïnvloeden. Denk aan de zelfrijdende auto, het aanzetten van de verwarming met je mobiele telefoon of de inzet van 3D printers in de bouw. Behalve dat zien we veel meer kansen en mogelijkheden voor de van oudsher was traditionele branche. In dit artikel bespreken we waarom digitale bouwbedrijven de toekomst hebben en hoe je dit ook kunt implementeren. Denk hierbij aan het vergroten van de efficiëntie, het nemen van besluiten op basis van inzicht en overzicht én het aansturen van medewerkers op basis van kwalitatieve data.

Digitale transformatie

Het steeds meer inzetten van digitale ondersteuning binnen de bedrijfsprocessen wordt de digitale transformatie genoemd. In veel sectoren staat dit hoog op de agenda. Neem bijvoorbeeld de productiebedrijven, waar dit onder de noemer Industrie 4.0 te boek staat.

De bouwsector lijkt hier nog een inhaalslag te moeten maken, daar staat de digitale transformatie nog maar aan het begin. Er is al wel aandacht voor, maar er wordt nog te weinig actie op ondernomen of daadwerkelijk erop ingespeeld. Betekent dit dan ook dat de bouwsector niet toe is aan vernieuwing? Absoluut wel! Over sommige processen is men echter nog huiverig, deze digitaliseer je namelijk niet in een dag tijd en dat kan aarzeling oproepen.  

Building Information Modeling

Een goed voorbeeld van de aandacht voor digitalisering in de bouw is het werken met het Building Information Modeling, afgekort BIM. De bouw heeft de digitalisering in de eerste instantie ingezet op het proces en pas in de tweede instantie op het product (denk aan het digitaal printen van onderdelen). BIM is een digitaal model waarmee alle relevante informatie in het bouwproces beschikbaar wordt gemaakt voor alle bij de bouw aangesloten partijen. Dat zijn er veel, het is daarom begrijpelijk dat het hebben van een gedegen proces en de bijbehorende communicatie essentieel is voor het succes van het bouwproject. Sterker nog, het hebben van de juiste informatie heeft een enorm effect op de faalkosten in de bouw en daarmee op de marges.

Het proces digitaliseren betekent een verandering in manier van werken. Pen en papier worden ingeruild voor real-time informatie uit de cloud. Dit resulteert in een transparante samenwerking voor alle betrokken partijen. Een pluspunt, want van een overdaad aan papieren documenten is geen sprake meer.

Faalkosten

Er wordt in de markt aangenomen dat de faalkosten ongeveer 5 tot 10% van de omzet bedragen. Dat is ook in de huidige markt, waarbij er zoveel orders zijn, dat men het werk bijna niet meer aan kan. Dit vormt een probleem. Onderzoek van Cobouw wijst uit dat de gemiddelde marge in de bouw nog steeds onder de 2% ligt. Het is dan ook meteen duidelijk dat het verminderen van de faalkosten een grote invloed op het rendement hebben.

Kan digitalisering deze faalkosten verminderen en daarmee het rendement verhogen? Zeker. Zoals eerder aangegeven is het delen van kwalitatieve informatie van groot belang voor het projectresultaat. Kwalitatief kan dan onder andere worden vertaald naar volledig, actueel en correct. Want als er op de bouwplaats niet gebruik gemaakt kan worden van de juiste tekening, omdat de afgestemde wijzigingen niet zijn doorgevoerd, is de kans groot dat er fouten worden gemaakt.

Het hebben van de juiste, actuele en kwalitatieve data is daarom erg belangrijk. Hoe meer partijen betrokken zijn bij de bouw en daarmee bij de onderliggende data, hoe groter de faalkans. Dit is dan ook de reden dat er steeds meer devices worden ingezet op de bouwplaatsen, waardoor men steeds vaker beschikbaar is over de data.

Informatiestromen combineren

Een belangrijk aandachtspunt bij het digitaliseren van de benodigde informatiestromen om de faalkosten te minimaliseren en het rendement van het bouwproject te maximaliseren, is het combineren en eenvoudig beschikbaar stellen van de informatiestromen. Geen enkel device kan je op locatie helpen, als je zelf losse bestanden aan elkaar moet knopen.

Inzicht in het gehele bouwproces, in de verschillende onderdelen en de afhankelijkheden hierbij zijn van groot belang. Evenals het feit dat alle betrokkenen dan de beschikking moeten hebben over dit inzicht. Software integratie is een essentieel onderdeel om dit inzicht in het gehele proces te realiseren. 

Software integratie

Nu is het helaas zo dat veel van de in de bouw gebruikte (deel)applicaties, zelfbouw software en apps niet geïntegreerd zijn. Software voor de bouw is vaak een op zichzelf staand fenomeen. Als dat het geval is, en de gebruikte applicaties bieden onvoldoende mogelijkheden om te integreren, dan is een op het bouwproces van jouw onderneming afgestemde integratie een goede oplossing. Dat betekent namelijk dat je niet alles zelf handmatig hoeft te integreren en zo krijg je een integratie die de mogelijkheden van de standaard integraties vaak overstijgt. Denk hierbij maar eens aan aspecten zoals:

  1. Het updaten en tracken van de nalevingscontrole lijst;
  2. Het beschikbaar stellen van de real-time status updates over de werknemers, verdeeld over verschillende bouwlocaties;
  3. Inzicht in de actieve arbeidsuren ten opzichte van de planning rondom bepaalde taken;
  4. Het identificeren, tracken en lokaliseren van materialen en benodigdheden over de gehele supply-chain;
  5. Het inspecteren van afgelegen bouwlocaties, met het gebruik van foto’s en tags die gedeeld worden in een app;
  6. Het updaten en live bijhouden van daadwerkelijk gewerkte uren verdeeld over projecten zodat de projecten sneller en efficiënter afgesloten kunnen worden. 

Digitalisering in de bouwsector

Bovenstaande geeft te denken: Kan de bouwsector alleen maar voldoende rendement maken als er sprake is van een grote mate van digitalisering, met hierbij de nadruk op het ondersteunen van processen en het delen van relevante informatie? Het antwoord hierop is een volmondig ja.

De grote lijn hierbij is evident: van bedrijfsresultaat tot klanttevredenheid, alles hangt samen met een integraal inzicht in het bouwproces. Integratie van de digitale onderdelen is hierbij een belangrijke succesfactor. Digitale bouwbedrijven hebben de toekomst; slimme bouwers weten dit en pakken hun concurrentievoordeel nu het nog kan. Wil je weten hoe wij jou daarbij kunnen helpen? Kijk dan eens tussen onze oplossingen.