De trend digitalisering in de logistiek gaat niet alleen over de inzet van social media en het gebruik van Big Data. Om concurrenten een stap voor te blijven is het van belang nieuwe technologieën te omarmen, zoals Artificial Intelligence en Internet of Things (IOT). Deze technologieën lijken misschien nog ver weg maar bieden enorm veel voordelen. Met de inzet van de nieuwste technologieën kunnen grotere én specifiekere doelgroepen aangesproken worden, kunnen efficiëntieverbeteringen worden doorgevoerd en kan de serviceverlening naar een volgend niveau worden gebracht. Dat zorgt op de langere termijn voor een positief effect op het rendement van de organisatie. Eén uitdaging voor de ondernemer: deze digitalisering moet onderdeel van je toekomstvisie worden.

Terughoudendheid tegenover digitalisering

Uit het Duitse onderzoek van Hezig Marketing, het Verband Verkehrswirtschaft & Logistik Nordrhein-Westfalen (VVWL) en Istafreigt, blijkt dat 54% van de bedrijven met maximaal 10 werknemers tot nu toe nog geen digitaliseringsproject uitgevoerd heeft. Bij logistieke bedrijven met meer dan honderd werknemers was dit slechts 8%. Daarnaast geeft 66% van de transportbedrijven aan digitalisering niet nodig te vinden. Vooral kleine bedrijven zien hier geen reden voor. Eén van de oorzaken voor deze terughoudendheid zijn mislukte projecten uit het verleden en hoge kosten. 

Is een dergelijke visie op digitalisering dan alleen weggelegd voor grotere bedrijven met investeringsmogelijkheden? Wij vinden van niet. Ondanks de terughoudendheid tegenover digitalisering geeft ongeveer 8 op de 10 bedrijven aan zich bewust te zijn van de kostenvoordelen en de verbeterde winstgevendheid van digitalisering. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport door IharringtonGroup in opdracht van DHL Supply Chain.

Lage winstmarges blijken belangrijke hindernis

Uit onderzoek van de Conjunctuurenquête van TLN blijkt dat de winsten in de transport en logistiek in het derde kwartaal van 2018 op het laagste niveau sinds begin 2014 zaten. De prijzen stijgen nog niet voldoende om de gestegen kosten te compenseren. Ondanks dat 49% van de ondervraagden een stijging van de omzet aangeeft, blijkt dat 27% van de ondernemers in de transport en logistiek een dalende winst ervaart. De druk is hoog en de marges zijn laag in de sector. Deze lage marges vormen een extra hindernis om de uitdagingen van digitalisering aan te gaan. 

In een sector met lage winstmarges is de inzet van IT een erg belangrijke voorwaarde om je als bedrijf te onderscheiden en de concurrentiepositie te versterken. Men moet zich daarom realiseren dat digitalisering binnen de logistiek geen dure valkuil is, maar een potentiële winstmaker. Wanneer er slim gebruik wordt gemaakt van de beschikbare data en deze datastromen met elkaar geïntegreerd worden tot inzichtelijke informatie, kunnen bedrijven hun winst vergroten zonder de werkdruk evenredig mee te laten groeien. Het gaat immers niet meer om de kwantiteit van data, maar om de kwaliteit en de mogelijke inzet ervan. 

Verbetering winstgevendheid door digitalisering

Wanneer een bedrijf verdere digitalisering heeft doorgevoerd en de capaciteit in huis heeft om de data te analyseren, bestaat de mogelijkheid om de (kwalitatieve) data op verschillende manieren in te zetten. Bijvoorbeeld om logistieke en administratieve bedrijfsprocessen te optimaliseren, maar ook bij de onderhandelingen over de prijs bij een klant. Wanneer er goede data-analyses zijn uitgevoerd biedt dit kansen om met een klant inhoudelijk te onderhandelen. Dit omdat de vervoerder zo exact kan aantonen welke kosten er zijn gemaakt. 

Een voorbeeld van de digitalisering van een dergelijk bedrijfsproces is de digitale vrachtbrief. Met de inzet van de digitale vrachtbrief hoopt de Nederlandse transportsector op lange termijn een grote besparing te realiseren. De digitalisering van de vrachtbrief resulteert in een besparing van €4,50 per brief. Er wordt niet alleen winst behaald op de vrachtbrief, maar ook op het gebied van milieu en veiligheid. Daarnaast kan er nauwer samengewerkt worden tussen partijen door middel van track and trace-systemen. Dit levert weer efficiëntievoordelen op bij het laden en lossen. 

Met de juiste kwalitatieve data krijgt de vervoerder inzicht in welke activiteiten de meeste winst opbrengt en waar de processen bijvoorbeeld tijdswinst opleveren. Op basis van dit inzicht zou hij zich kunnen specialiseren in de meest winstgevende activiteiten. Ook kan hij de activiteiten die hem relatief weinig winst opleveren laten vallen. De digitale ontwikkeling van organisaties levert daarmee ook meer strategische input voor het gekozen business model van een organisatie.

Tot slot

Ondanks dat er gemiddeld genomen een lage winstmarge in de sector is en bedrijven aarzelen over de voordelen van digitalisering binnen de logistiek, heeft het inzetten op digitalisering op de langere termijn een positief effect op winstgevendheid én concurrentiepositie. Denk maar eens aan hoe digitalisering jouw logistiek kan verbeteren. Zo kun je je organisatie continue blijven innoveren en daarmee je concurrentievoordeel vergroten.

beeproger is jouw partner in digitalisering en innovatie. Wij denken graag met je mee wat kan en wat lukt. Dus, wat weerhoudt jou ervan om digitalisering te accepteren? Wacht niet te lang en blijf je concurrenten voor.