De logistiek is bij uitstek een vakgebied waar zeer zelfstandige mensen werken met passie voor hun vak. Waarbij men zich realiseert dat door de ketens die binnen de logistiek van toepassing zijn, ook de nodige afhankelijkheden ontstaan. Net als in andere branches, geldt ook in de logistiek: waar mensen werken, worden wel eens fouten gemaakt. En waar fouten worden gemaakt, is hersteltijd nodig. De vraag is dan ook hoe je in een logistieke keten de foutkans verminderd, terwijl je de zelfstandigheid van de betrokkenen behoudt of zelfs vergroot. Dat doe je middels een digitaal logistiek proces. In dit artikel nemen we je mee hoe dit werkt en waarom zo’n digitaal logistiek proces zo belangrijk is.

Bottleneck

Een actuele oplossing om bovenstaande uitdaging te realiseren, is het digitaliseren en integreren van processen over de logistieke keten heen. Denk hierbij aan het planproces in een productieomgeving waar grondstoffen, machines en mensen gepland moeten worden. Vaak komen die gegevens uit verschillende systemen. De praktijk is dan dat er één persoon in de organisatie is die deze verschillende datastromen in zijn of haar hoofd heeft en dat ook weet te combineren tot een goede planning. Met als gevolg dat deze persoon een bottleneck in het logistieke proces vormt, omdat iedereen die iets over de planning moet weten, daar te rade moet gaan. Dat is natuurlijk niet erg efficiënt. Door zo te opereren, wordt er grote druk op de desbetreffende persoon en de organisatie gelegd en levert dit ook meteen een risicofactor op voor de tijdige levering van de eindproducten. Want wat als deze persoon er even niet is? Ligt dan het hele logistieke proces van de productiestroom stil? Weten mensen dan wel wat er moet gebeuren en worden de grondstoffen wel op tijd aangeleverd? Het beste is om deze situatie te voorkomen.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Een goede oplossing voor dit vraagstuk is om het planproces over de verschillende datastromen te digitaliseren. We hebben het hier niet over een Excel sheet, omdat dit vrijwel eenzelfde resultaat biedt als het hebben van de planning in een hoofd. We hebben het hier over digitalisering van geïntegreerde datastromen zodat de efficiëntie vergroot wordt en niet iedereen de planner moet raadplegen om te weten wat er moet gebeuren. Belangrijker nog, de foutmarge gaat omlaag en het risico van uitval van het centrale figuur wordt geminimaliseerd.

Door het planproces te digitaliseren, is het minder noodzakelijk om telkens weer over de kleine dingen te communiceren. De focus ligt op de belangrijke onderwerpen, die dan steeds verder verbeterd kunnen worden. Dit kan alleen, als de medewerkers de verantwoording kunnen nemen over hun inspanning doordat ze inzicht hebben in de benodigde informatie. 

AVK Plastics en haar planningsapplicatie

Dat digitalisering meer efficiëntie en een optimalisatie van de logistieke processen oplevert, zag ook onze klant AVK Plastics. Zij liepen tegen het feit aan dat de planning bij één werknemer lag, wat resulteerde in een constante communicatie over de huidige planning. De vraag was dan ook of er een oplossing gerealiseerd kon worden waarmee het mogelijk werd voor iedere medewerker om de planning in te zien, ongeacht waar deze zich bevindt. 

De oplossing heeft niet alleen een applicatie opgeleverd die kan plannen, maar geeft ook realtime inzicht geeft in welke machines er beschikbaar zijn of hoeveel voorraad nog beschikbaar is. Door de inzet van deze geïntegreerde oplossing worden de handmatige handelingen sterk verminderd en is de bottleneck van de planner als vraagbaak opgelost. Alle betrokkenen beschikken over de laatste, actuele versie van de planning.  

Pijnpunt

Een goede concurrentiepositie in de logistiek, zonder de digitalisering te omarmen, blijkt onmogelijk. Bij een levering zijn al gauw meerdere vrachtbrieven in omloop, wat zorgt voor een onoverzichtelijk en gevoelig proces. Een levering is dan vatbaar voor fouten, veelal ingegeven door menselijke onoplettendheid. Toch lijken nog niet alle logistieke ondernemingen zich volledig over te geven aan de digitalisering. Een groot pijnpunt is het delen van data. Hier is ICT-kennis voor nodig. De overgang naar digitaal werken blijkt stroef te gaan door het tekort aan ICT-ers. Volgens de Boston Consulting Group hebben we in 2020 te maken met een tekort van 54.000 ICT’ers. Reden te meer om nu te investeren in de digitalisering van de logistieke processen zodat je de concurrentiepositie van jouw organisatie kunt waarborgen.

Stel digitalisering als prioriteit

Data integraties krijgen vaak onvoldoende prioriteit. Dat is jammer, aangezien er in de logistiek veel herhaling van processen voorkomt. Het beschikbaar stellen van de juiste, actuele data maakt het mogelijk om de medewerkers hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Door digitalisering te omarmen ontlast je medewerkers van onnodige, handmatige taken. Dat levert dan naast de nodige efficiëntie ook een verbeterde medewerkerstevredenheid op. De investering in een digitaal logistiek proces is het daarom meer dan waard.