Dit artikel is mede tot stand gekomen op basis van een gesprek met Runo, business developer bij beeproger.

Intellectueel eigendom (IE) beschermt iedereen in Nederland die iets creëert tegen het onrechtmatig kopiëren van deze ‘creaties’. Onder creaties verstaan we duur gezegd alle ‘voortbrengselen van de geest’. Onder intellectueel eigendom vallen verschillende vormen van rechten, denk aan: auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modelrecht en ga zo maar door. Wanneer we aan deze rechten denken, zijn de eerste concrete voorbeelden die ons te binnen schieten vaak boeken, foto’s of merknamen. Maar wat minder mensen weten, is dat software ook onder intellectueel eigendom valt. Over intellectueel eigendom in relatie tot software zijn boeken vol geschreven, vaak vol lastige juridische termen, regels en voorwaarden. Dit besparen we je graag en daarom zetten we hieronder de belangrijkste zaken met betrekking tot IE en software voor je op een rijtje.

Welke IE-rechten gelden er voor software?

Software wordt in Nederland met name beschermd door auteursrecht. Dit houdt in dat de auteursrechthebbende, simpel gezegd de ‘maker’ van de software, het exclusieve recht heeft om te bepalen wie zijn werk openbaar mag maken. Runo: “Stel een klant komt bij ons met een idee voor een app. Op dat idee hebben wij natuurlijk geen rechten, maar wanneer onze programmeurs het idee vertalen naar een werkzame applicatie, dan geldt het auteursrecht wel. Wij zijn dan namelijk de creatieve ‘makers’ van de software.”

En hoe zit het precies met open-source software?

Over de rechten van open-source software bestaat regelmatig verwarring. Open-source wekt namelijk bij sommigen de suggestie, omdat het vrij te gebruiken software is, dat er geen rechten van toepassing zijn. Maar dit ligt toch anders: “Je kunt open-source software het beste zien als het gereedschap waar wij iets mee bouwen. Maar wat wij ermee bouwen komt tot stand door onze kennis en kunde en daar geldt dan altijd weer het auteursrecht op, dus ook wanneer we daar open-source software voor gebruiken,” legt Runo uit.

Kunnen IE-rechten overgedragen worden?

De auteursrechthebbende van software mag de rechten overdragen aan de afnemer van de software. De oorspronkelijke auteursrechthebbende verliest daarmee logischerwijs al zijn rechten. Deze overdracht kan geregeld worden via een akte in de vorm van een schriftelijk of elektronisch overdrachtsdocument.

beeproger en intellectueel eigendom

Runo: “Binnen beeproger vinden wij het belangrijk om open en transparant met de klant te communiceren over intellectueel eigendom en auteursrecht. De rechten kunnen bij ons blijven liggen, maar we kunnen ze indien gewenst ook overdragen aan de klant. We maken hier voordat we aan een project beginnen altijd heldere afspraken over, zo komen we beide achteraf nooit voor verrassingen te staan en weten we precies waar we aan toe zijn.”

Heb je aan de hand van dit artikel nog vragen over intellectueel eigendom of auteursrecht? Of wil je de mogelijkheden voor het ontwikkelen van maatwerk software voor jouw organisatie verkennen? We helpen je graag! Voor vragen kun je ons bellen of mailen, net als voor het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.