De termen Lean Startup, Agile en Design Thinking worden door elkaar heen gebruikt en dat maakt het niet gemakkelijk om te communiceren over de processen om software te bouwen. In dit artikel leggen we uit wat ze betekenen.

Lean Startup

Lean Startup is een methode voor het ontwikkelen van bedrijven en producten. Deze methode heeft als doel om de tijd van ontwikkelen in te korten en snel nieuwe waarde proposities te testen. Dit kan gehaald worden door een combinatie van drie dingen. Als eerste moet je aan de slag met het maken en testen van hypotheses over jouw bedrijf of product. Vervolgens lanceer je nieuwe functies in iteratieve fases. Als laatste moet je de uitslagen van de hypotheses zien als gevalideerd leren. Met deze nieuwe inzichten, kun je stapsgewijs verder ontwikkelen.

Deze methode werd bedacht in de jaren ‘90 in Silicon Valley. De term ‘lean’ wordt echter al veel langer gebruikt. Deze term is te herleiden naar Japan waarmee de efficiëntie van het Toyota-productie systeem werd aangeduid. 

Om Eric Ries, auteur van The Lean Startup te citeren: “De Lean Startup biedt een wetenschappelijke benadering om bedrijven sneller van de grond te krijgen en een gewenste product sneller te overhandigen aan de klant. Het is een principiële benadering voor het ontwikkelen van nieuwe producten.”

Agile

Agile is een manier van werken, gebaseerd op een iteratieve ontwikkelmethode, die een stapsgewijze levering en doorlopende herbeoordeling van een product inhoudt.

Het stamt uit de software wereld en gaat ervan uit dat je al product-market fit hebt gehaald. Daarnaast ligt de focus van Agile op het leveren van werkende features na elke ‘Sprint’. Volgens één van de 12 principes van het Agile Manifesto is werkende software de enige parameter van vooruitgang. Werk daarom ook in kleine stappen; laat je eindgebruiker jouw software testen en bouw daarop voort.

Aangezien wij in de software ontwikkeling zitten, hebben wij meer te maken met Agile dan met de Lean Startup methode. Echter, kunnen we altijd meedenken met je concept.

Design Thinking

Design Thinking is ook een iteratief proces waarin we proberen te begrijpen wat de pijnpunten zijn van de klant. Daarnaast worden aannames uitgedaagd en problemen hergedefinieerd om met nieuwe strategieën en oplossingen te komen. 

In tegenstelling tot ‘Brainstorming’, speelt Design Thinking met de term ‘Painstorming’ om de pijn van de gebruiker volledig te gebruiken. In het algemeen houdt Design Thinking in dat je eerst komt tot het punt waarin je de problemen van de klant volledig begrijpt. Vervolgens ga je verschillende aannames uitdagen om tot innovatieve oplossingen te komen.

Conclusie

Bij beeproger bieden wij ook de mogelijkheid aan om een dergelijke Design Thinking sessie (wij houden de term ‘Brainstorming’ aan) te ondernemen om het probleem volledig in kaart te brengen. Vervolgens passen wij Agile toe op het bouwen van jouw software om zo snel mogelijk een oplossing aan te bieden. Zou je graag meer willen weten over een brainstorming sessie? Neem dan eens contact met ons op.