“Vandaag in de les programmeren, gaan we een hybride applicatie bouwen. Steek je hand maar op als de app klaar is,” zei de juf van groep 6 tegen haar leerlingen. Programmeren als (verplicht) schoolvak klinkt veel mensen nog wat vreemd in de oren. Toch is dit in steeds meer Europese landen een feit. En als we kijken naar de voordelen ervan en de huidige tekorten op de ICT-arbeidsmarkt, is dat misschien helemaal niet zo’n gek idee.

Stand van zaken

In een groot aantal Europese landen is ‘coding’ een onderdeel van het curriculum. Bijvoorbeeld in Frankrijk moet je er zelfs eindexamen in doen. Nederland, wat toch bekend staat als een technologisch vooruitstrevend land, loopt Europees gezien een stuk achter op veel andere landen. In Nederland wordt op basisscholen een voorzichtig begin gemaakt met digitale geletterdheid en in het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen het vak informatica. Maar scholen hebben veel vrijheid om het lesprogramma naar eigen smaak in te richten: een verplicht, centraal geregeld lesprogramma ontbreekt. Of leerlingen ook leren programmeren, hangt af van het gekozen lesprogramma en de docent die ze krijgen voor het vak.

Code als wereldtaal

Eén van de redenen waarom veel landen er wél voor kiezen om programmeren een verplicht onderdeel van het lesprogramma te maken, is omdat ze code als een taal beschouwen. Naast Engels, Chinees en Spaans kun je code namelijk net zo goed zien als een wereldtaal. Het enige verschil is dat het niet gaat om communicatie van mens tot mens, maar om communicatie van mens tot computer. En dat laatste gaan we in de toekomst alleen maar meer doen. Kleine kanttekening: het is wel goed om te weten dat er niet een universele programmeertaal bestaat. Maar in veel gevallen zijn de basisprincipes wel hetzelfde en deze kan iedereen leren.

programmeren

Slimmer worden door te programmeren

Programmeren is veel meer dan simpelweg een stuk code typen om een bepaalde output te krijgen. Het gaat om het vertalen van een complex probleem tot een slimme, eenvoudige oplossing. Hierbij werk je aan vaardigheden zoals creativiteit, analytisch vermogen, planning, samenwerken, en doorzettingsvermogen. Dit maakt het als schoolvak erg leerzaam en een stuk breder dan veel mensen in eerste instantie denken.

Keuze of noodzaak?

De ‘vrije’ manier waarop binnen het Nederlandse onderwijs naar programmeren als vak wordt gekeken, staat in schril contrast met de problematische tekorten op de ICT-arbeidsmarkt. Er is dan ook vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de politiek een sterke lobby gaande om digitale vaardigheden en met name programmeren verplicht te maken op scholen. Zij geven aan dat dit al lang geen keuze meer moet zijn: het is noodzakelijk voor onze toekomst. Er heerst nu al een schreeuwend tekort aan ICT’ers in ons land en dat lijkt er in de toekomst niet beter op te worden. Daar moeten we ons op voorbereiden – liever vandaag dan morgen.

Daarnaast is verplicht onderwijs in IT een goede manier om de gelijkheidsproblematiek binnen de IT-sector aan te pakken. Binnen de IT werken namelijk nog altijd veel meer mannen dan vrouwen. Door kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de mogelijkheden van IT en programmeren, zonder hier een genderlabel aan te plakken, kan op termijn de man-vrouwverhouding binnen de IT hersteld worden. Waarom dat juist zo belangrijk is, lees je in onze blog: 4 redenen waarom er meer vrouwen in de IT zouden moeten werken.

Tot slot

Wij van beeproger zijn als ambassadeurs van code natuurlijk voorstander van programmeren als schoolvak. Behalve leerzaam en belangrijk voor de toekomst, zijn we ervan overtuigd dat veel jongeren leren dat code niet stoffig en saai is, maar juist super creatief en uitdagend. Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Of ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.