In dit interview met John, de CCO van beeproger, vragen we hem naar zijn ondernemersverhaal en wat hij belangrijk vindt in een samenwerking met startups.

Waarom John (niet) graag met startups werkt…

“Het is misschien wel het allermooiste van het vakgebied waarin ik mij begeef; het ontwikkelen voor en samenwerken met startups,” verteld John. “Vooral omdat ik zo vanuit de oorsprong van een idee kan bijdragen om samen iets nieuws en unieks te lanceren.” Toch staat ‘niet’ tussen haakjes in de titel. Het is belangrijk om soms ook ‘nee’ te durven zeggen. Het gezamenlijke succes is wat John betreft afhankelijk van het volgende: 

Een persoonlijke klik

Voor John moet er bij de startup sprake zijn van ondernemerschap, verstand van zaken en vooral veel passie, energie en bevlogenheid. De persoonlijke klik is wat er van twee kanten moet zijn en wat zich moeilijk laat omschrijven. Daarom verwijzen wij je graag naar deze blog, waarbij de vergelijking met een huwelijk gemaakt wordt. Je gaat immers voor een langere periode een relatie met elkaar aan, die onder andere gaat over vertrouwen, ontdekken, gunnen en vooruitgang boeken.

De behoefte vanuit de markt

Is er wel een markt voor datgene wat ontwikkeld moet worden? Hoe eenvoudig deze vraag ook lijkt, soms blijkt een idee maar een zeer beperkte interesse van een (veronderstelde) doelgroep te hebben. Voordat we kunnen starten, stellen we daarom veel vragen over hoe het idee tot stand is gekomen en of het draagvlak heeft bij een grote doelgroep.

De beschikbaarheid van financiële middelen

Je kunt alleen maar samen meters maken, als er ook financiële middelen zijn om het idee verder te ontwikkelen. Zijn er bijvoorbeeld andere investeerders die in deze startup geloven en al kapitaal ter beschikking hebben gesteld? Omdat er bij het ontwikkelen van een nieuw product nauwelijks of geen inkomsten zullen zijn, is het hebben van een financiële buffer een belangrijke voorwaarde bij de start van een samenwerking.

Commerciële kennis en vaardigheden

Innovatieve ideeën komen in de meeste gevallen van technische mensen die niet automatisch ook hoeven te beschikken over de beste klantvaardigheden. Er zal daarom ook commerciële sales- en marketingervaring bij de startup aanwezig moeten zijn. Dat is belangrijk, want anders bouwen we samen op papier een prachtige oplossing die bij niemand onder de aandacht komt of (online) gevonden wordt. Natuurlijk zullen we bij het ontbreken van deze kennis en vaardigheden ook binnen ons eigen netwerk op zoek gaan naar partijen die daar mogelijk bij kunnen helpen. In deze case van Re-Base kun je bijvoorbeeld teruglezen hoe we met een creatief bureau samenwerkten voor een positief eindresultaat. Onze expertise is vooral gericht op het ontwikkelen van applicaties. Ieder z’n vak, in het vinden van de mix ligt juist de kracht.

De status van concurrenten

Sommige startups geloven zo in hun idee dat hetgeen wat onder ‘non disclosure’ had moeten blijven allang bij een concurrent is terechtgekomen. Weg uniek idee! We zeggen dus vooral ‘ja’ tegen startups die, voor zover bekend, weinig concurrentie te vrezen hebben. Dan is er een grotere kans op gezamenlijk succes, omdat daardoor tijdens de introductieperiode een prijszetting bepaald kan worden die zorgt voor winstoptimalisatie.

Een uitstekend team

Vanuit beeproger leveren we een team met professionele developers. Daarom is het belangrijk dat er ook aan de kant van de startup een sterk team staat met de juiste kwaliteit van mensen. Dat is nodig om na de lancering ook verder te kunnen groeien. Daarom doen we nagenoeg altijd een sanity check bij de directie. Een goed idee is is immers pas het halve werk. Succesvol zijn blijft mensenwerk. Dit bereik je alleen door de wil te hebben om samen iets te laten groeien. En natuurlijk te investeren in tijd, geld, mensen en middelen.

Zelf startup?

Herken je jezelf in de zaken die nodig zijn voor gezamenlijk succes? Zo ja, dan komt John graag persoonlijk met jou in contact, want hij werkt met plezier voor dergelijke startups! Vervolgens kunnen we onderzoeken of de noodzakelijke klik er is en we elkaar voor een langere periode kunnen versterken. 

Bellen kan naar 085–2737909 of e-mail naar john.sportel@beeproger.com.