Oneindige rijen op Schiphol, treinen die uitvallen en wachtlijsten in de zorg die steeds langer worden: de gevolgen van het landelijke personeelstekort zijn in veel sectoren pijnlijk zichtbaar. Het CBS berekende onlangs dat voor elke 133 vacatures slechts 100 werkzoekenden zijn. Daarnaast geeft meer dan 40% van alle bedrijven aan dat ze door een tekort aan personeel belemmeringen ervaren in hun bedrijfsactiviteiten. Ook binnen de IT is dit helaas niet veel beter. Sterker nog, binnen deze sector nemen de tekorten extreme vormen aan: op dit moment blijven meer dan driekwart van de IT-vacatures openstaan. Maar zijn er oplossingen voor het personeelstekort? En hoe kan digitaliseren een cruciale rol spelen in het beperken ervan? 

Hoe groot is het probleem? 

Twee uur in de rij staan op Schiphol is vervelend, maar een ramp is het natuurlijk niet. Toch zijn ook sectoren waar langdurige tekorten serieuzere problemen met zich meebrengen, neem bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Daarnaast hebben blijvende personeelstekorten op lange termijn een nadelig effect op de economische groei: bedrijven kunnen minder productie draaien en diensten kunnen niet geleverd worden. In het ergste geval moeten bedrijven hun werkzaamheden zelfs helemaal staken.  

Binnen de IT-sector, waar voor het landelijke personeelstekort al sprake was van een zeer krappe arbeidsmarkt, komt de klap dubbel zo hard aan. Voor bedrijven en organisaties wordt het steeds uitdagender om goede IT’ers te vinden. Dit heeft er ook mee te maken dat we bijna niet meer kunnen spreken van een IT-sector: van ziekenhuizen tot scholen en supermarkten, ze gebruiken allemaal IT-oplossingen. Ook binnen de Nederlandse overheid wordt het tekort aan IT-personeel steeds problematischer. Neem bijvoorbeeld het verlagen van de btw op groente en fruit door de Belastingdienst dat voorlopig niet mogelijk is door een ‘ICT-probleem’. Maar gaat het hier om een ‘ICT-probleem’ of eigenlijk om een ‘ICT-personeelsprobleem’? De vraag stellen is hem beantwoorden.   

Is er een oplossing voor het personeelstekort? 

Een oplossing voor het personeelstekort zal helaas op korte termijn niet gevonden worden. Als we vooruit kijken dan zijn er verschillende manieren om op termijn het probleem aan te pakken. Je kunt hierbij denken aan het efficiënter inrichten van werkprocessen, het aantrekken van werknemers uit het buitenland of het omscholen van medewerkers. Maar er zijn ook specialisten op dit gebied die aangeven dat deze praktische oplossingen niet voldoende zullen zijn. Ze denken dat er een cultuurverandering nodig is in hoe we kijken naar werk. Van een kwantitatieve economie die gericht is op groei moeten we naar een kwalitatieve economie waar het veel meer draait om de waarde die we met werk kunnen toevoegen aan de maatschappij en de economie. 

Is digitaliseren de oplossing? 

Het gaat wat ons betreft te ver om te zeggen dat digitaliseren dé oplossing is voor het personeelstekort. Maar dat het – zeker op termijn – een positieve bijdrage kan leveren aan het beperken van het personeelstekort: dat staat vast. Een misvatting die we vaak horen is dat mensen denken dat digitaliseren en automatiseren betekent dat mensen worden vervangen door computers of zelfs robots. Dat is bijna nooit het geval. Het doel van digitaliseren is om processen die bijvoorbeeld veel tijd kosten opnieuw in te richten. Door je bedrijfsprocessen slimmer en efficiënter in te richten, verlaag je de werkdruk, houden medewerkers meer tijd over voor andere taken, bedien je je klanten beter en wordt je bedrijf winstgevender. Je krijgt simpelweg met hetzelfde aantal mensen meer gedaan.  

Maar voor het opnieuw inrichten van je digitale werkomgeving heb je IT-ers nodig en die zijn toch niet te vinden? Dat klopt, maar gelukkig hebben wij van beeproger een team van ervaren developers voor je klaarstaan die graag tijd voor je vrijmaken. Samen kunnen we een project opstarten waarin we jouw complete digitale werkomgeving slimmer en efficiënter inrichten en ervoor zorgen dat jouw bedrijf of organisatie wél op de toekomst voorbereid is. Heb je vragen of wil je een keer een kop koffie komen drinken? Neem gerust contact met ons op of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.