Digitalisering is één van de belangrijkste trends binnen de logistieke sector: wie niet digitaliseert zet zijn concurrentievoordeel onder druk. Toch blijkt uit het Client Global Insights-programma van CGI dat slechts 30 procent van de bedrijven een digitale strategie heeft geïntegreerd in het bedrijfsproces. Dat is relatief weinig, maar het interessante is wel dat ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven zich met deze digitale strategie focust op ‘digitalisering en innovatie’. Dat betekent het begin van de opkomende digitalisering, ook binnen de logistieke sector.

Handmatige processen elimineren

Om een concurrentievoordeel te verkrijgen en te behouden is het van groot belang om in te spelen op deze trend rondom innovatie. Innovatie gaat niet alleen over producten, maar ook over processen. Op veel vlakken in de bedrijfsvoering kan digitalisering een innovatie voordeel bieden. Denk hierbij aan de tijdswinst die automatisering van processen oplevert; zoals de automatiseren van de orderintake en -opvolging. Waardoor er in de toekomst geen onduidelijkheden zijn over vergeten orders of over onbetaalde facturen. 

Vaak worden er tussen de werkzaamheden door handmatig gegevens in de bedrijfssystemen ingevoerd. Wat voelt als het even snel invoeren van gegevens, blijkt over de gehele werkweek uiteindelijk meer tijd in beslag te nemen dan gewenst. En als je het proces goed bekijkt, kost het inderdaad ook meer tijd dan in feite nodig is. Door dit proces op een zo efficiënt mogelijke digitale manier in te richten wordt de benodigde, handmatige tijd geminimaliseerd. 

De productiviteit binnen de organisatie wordt vergroot op het moment dat de handmatige processen zoveel mogelijk worden verminderd of zelfs geëlimineerd. Hierbij is de inzet en de integratie van software vaak noodzakelijk. Door de software het werk te laten doen en datastromen met elkaar te integreren, maak je van jouw bedrijf een innovatieve, digitale onderneming. Een voorbeeld van software die voor jou werkt, is de automatisering van de centrale helpdesk. Hier worden taken automatisch toegewezen tussen verschillende afdelingen. Het is voor een medewerker dus niet nodig om het toewijzen van taken op te pakken, aangezien het automatisch doorgezonden wordt naar de desbetreffende afdeling. Je zorgt daarmee voor een efficiënt gebruik van de beschikbare tijd. Zo kun je ook binnen de logistieke sector efficiënter en productiever werken door middel van digitalisering.

Sneller anticiperen door digitalisering

Niet alleen intern kan er tijd worden bespaard door de inzet van digitalisering. Ook de externe samenwerking in het gehele logistieke proces ervaart voordelen door de digitalisering van processen. Vaak resulteert deze digitalisering in een verbetering van de samenwerking tussen de schakels in de keten. Het is dan immers niet meer nodig om handmatig data uit te wisselen om realtime te kunnen werken. 

Het handmatig uitwisselen en controleren van informatie zorgt voor oponthoud in het logistieke proces. Door de software-integratie tussen systemen wordt het mogelijk om interne data te koppelen aan externe data. Denk hierbij aan de data van de lading die gekoppeld wordt aan de data van de exporteur en de personeelsplanning van de klant. De integratie zorgt voor overzicht en inzicht, waardoor er geanticipeerd kan worden door de betrokken partijen in het logistieke proces. De samenwerking verloopt efficiënter en de kans op fouten is verkleind. 

Succesvol plannen door geïntegreerde datastromen

Door het werken met realtime, up-to-date en geïntegreerde datastromen kan er ook gemakkelijker ingespeeld worden op onvoorziene ontwikkelingen. Denk hierbij aan beschadiging van de lading, of het ontbreken van onderdelen van de order. Omdat dergelijke updates realtime worden geregistreerd, hebben partijen de mogelijkheid om proactief hierop in te spelen en met een oplossing te komen voordat er een daadwerkelijk probleem ontstaat. 

Eén van onze klanten herkende deze behoefte aan digitalisering in de logistiek. Esha Infra Solutions levert producten aan afnemers in de wegenbouw voor de aanleg van asfaltwegen in heel Europa, waarbij veel informatie in omloop is en uitgewisseld wordt. 

Een gedegen planning is voor hen essentieel om een succesvol project te realiseren. Alle betrokkenen moeten kunnen vertrouwen op een accurate planning zodat het juiste product op het juiste moment op de gewenste plaats wordt geleverd. Dat geldt dus niet alleen voor de medewerkers, maar juist ook voor de externe exporteurs en de klanten. Eigenlijk voor iedereen die op de hoogte moeten zijn van de realtime data om op tijd te kunnen leveren. Voor Esha Infra Solutions is een geïntegreerde oplossing gerealiseerd rondom planning, laadlijsten, transportgegevens en de onderliggende transport- en laaddata. 

Een dergelijke integrale planningsoplossing is natuurlijk niet alleen voor de logistieke dienstverlening in de wegenbouw van toepassing. Denk maar eens aan je eigen logistieke proces en op welke fronten de data integratie voordelen zou kunnen bieden! Wil je hier meer over weten? We denken graag met je mee.