Als het goed is zijn twee partijen gelukkig en wordt er samen een langdurige verbintenis aangegaan; de klant en de ICT leverancier of maatwerk softwarebouwer. Toch zijn meer dan genoeg projecten bekend waar al vroegtijdig besloten wordt om uit elkaar te gaan of heel hard weg te rennen. Het gaat daarbij in veel gevallen niet om technisch falen, maar om menselijke interactie, wederzijds vertrouwen en acceptatie. Hoe voorkom je teleurstellingen?

Randvoorwaarde 1: Leer elkaar eerst goed kennen

Vanuit de praktijk merken we dat de ‘klik’ er alleen maar kan zijn als we elkaar eerst goed leren kennen. Iedere branche of organisatie regelt zijn zaakjes immers op een geheel eigen manier en dan kunnen er onverwacht misverstanden ontstaan. Een voorbeeld: Als er in de bouwsector iets wordt uitbesteed dan neemt iemand iets volledig van je over. Maar in de ICT branche waarin wij werken betekent het uitbesteden van maatwerk dat je samen met ons bereid moet zijn om aan de slag te gaan. Dat referentiekader moet je wel eerst van elkaar begrijpen en uit durven spreken.

Randvoorwaarde 2: Onvoorwaardelijk commitment en vertrouwen

Wie maatwerksoftware laat bouwen kan alleen maar iets waardevols gerealiseerd krijgen als er sprake is van onvoorwaardelijk commitment naar elkaar. Dat betekent dat we continu om input vragen en tijdens de inventarisatiefase veel vragen stellen. Vertrouwen kent ook iets uitdagends. We gaan namelijk samen een pad bewandelen waarbij er een stip op de horizon wordt gezet, maar de route naar het uiteindelijke resultaat nooit vooraf is vast te stellen. Dat is waarom we het hebben over een ‘ICT huwelijk’ en een langdurige verbintenis.

Randvoorwaarde 3: De bereidheid hebben om veel tijd te investeren

Zeggen dat je de tijd voor elkaar neemt, is iets anders dan deze tijd ook in de agenda vrijgemaakt te hebben. In de klantcase van SW valt bijvoorbeeld terug te lezen dat Koen Poppema, Financieel Directeur van SW, in een jaar tijd zo’n halve FTE heeft moeten vrijmaken. De investering in tijd is zo belangrijk omdat het product ownership ook aan de kant van de klant ligt. Dat betekent overigens ook dat er iemand met beslissingsbevoegdheid moet zijn om tussentijds knopen door te hakken.

Randvoorwaarde 4: Duidelijke afspraken

Frustraties blijven beperkt als er duidelijke afspraken gemaakt worden, net zoals in het dagelijkse leven. Flexibel zijn vindt iedereen prachtig, maar er zit altijd ergens een grens aan. Ontwikkelen, volgens de door ons gebruikte agile scrum methode, betekent dat we de functionaliteiten bouwen die we met elkaar hebben afgesproken. Bijsturen kan door flexibiliteit tussen de sprints te bieden vanwege nieuw of gewijzigd inzicht. Dit nieuwe of gewijzigde inzicht kan leiden tot extra benodigde uren en dus een hogere investering. Elke volgende stap nemen we daarom altijd samen, waarbij je de garantie hebt dat we het afgesproken aantal uren altijd volledig aan jou besteden.

Randvoorwaarde 5: Begrijpen dat maatwerk iets anders is dan een standaard product

Koop je een licentie van een standaard softwareproduct, dan zijn de kosten vooraf redelijk duidelijk, alhoewel er vaak niet zo leuke verborgen kosten achteraf weg komen. Een maatwerkoplossing bouwen is echter anders. Vergelijk een maatwerkoplossing maar met het volledig bouwen en inrichten van een huis. Iets wat er nog niet is, ga je samen realiseren, waarmee je vervolgens opvalt en anders kunt zijn. Dan is het fijn als er wat financiële ruimte overgelaten wordt om tussentijdse beslissingen te kunnen nemen. Maatwerk is niet als een offerte die je opvraagt voor het schilderen van je huis en waar vaak voordelen behaald worden door het razendsnel afronden van de werkzaamheden. Het gaat juist om het zo zinvol vullen van de maatwerkuren en om het wederzijds vertrouwen en commitment om er langdurig voor elkaar te zijn. Je wilt er namelijk allebei gelukkig en blij van worden. 

Net zoals in een goed huwelijk moet je samen veel energie, tijd en passie in een ICT oplossing stoppen. En dat is iets waar wij ons elke dag voor in zetten. Bekijk onze werkwijze hier.