Wat is nou de kern van software ontwikkeling? Als we kijken naar de geschiedenis, zijn er vele momenten geweest waar innovatie voorop staat. En software is een belangrijk onderdeel daarvan. Maar, hoe doe je dat nou goed?

Software ontwikkeling

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

Het is niet meer terug te vinden of de beroemde autofabrikant Henry Ford dit écht ooit gezegd heeft, maar het is wel één van de meest geciteerde in innovatieprojecten en software ontwikkeling. Deze quote geeft precies aan wat vaak het probleem is in software ontwikkeling. Dat het échte probleem niet opgelost wordt. Je vraagt aan jouw klant wát hij wil. Vervolgens refereert de klant naar een snellere of betere oplossing die al bestaat voor zijn probleem. Een sneller paard in dit geval dus.

Als je alleen vraagt wát iemand wil, kom je dus niet altijd tot de beste oplossingen. Vraag je daarentegen waarom iemand iets wil, dan kom je een stukje dichterbij het echte probleem. Want waarom wil iemand een sneller paard? Omdat een gewoon paard niet snel genoeg gaat. Men wil sneller van A naar B komen. En denk je dan even out of the box, dan pas zie je andere oplossingen die ook zouden kunnen werken. Een auto bijvoorbeeld. Wellicht is dat wat kort der de bocht. Wat we echter proberen duidelijk te maken, is het principe van vragen stellen, die verder gaan dan de symptomen, om zo tot de kern te komen. Dus door je niet vast te pinnen op wát de klant wil, maar door te vragen waaróm iemand iets wil, gooit je je opties open en kom je vaak tot veel betere oplossingen voor een probleem.

Het probleem met goed doorvragen

Wij mensen zijn vaak niet heel goed in doorvragen, noch in het actief luisteren naar elkaar. We zijn bang om domme vragen te stellen en omdat we neiging hebben om overhaaste conclusies te trekken. Vragen stellen helpt niet alleen om onduidelijkheden op te helderen, maar met het stellen van waarom-vragen wordt ook het aantal aannames dat je moet doen verminderd. En zo kunnen we de kans op miscommunicatie – en daarmee het aantal fouten in software ontwikkeling – drastisch verlagen. Laten we dus met z’n allen vooral meer vragen stellen, actief luisteren en minder vooraf ingenomen antwoorden accepteren.

Een voorbeeld: de ‘Secret’ app

In 2014 is met met behoorlijk wat bombarie de app Secret gelanceerd – een berichten app waarmee mensen anoniem met elkaar konden chatten. De app zou daarmee inspelen op de behoefte om ‘anoniem’ met elkaar te connecten op het internet. Maar ondanks de 200 miljoen die erin geïnvesteerd werd, werd na ruim een jaar de stekker uit de app getrokken.

Waarom?

Omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Blijkbaar hadden mensen hier helemaal geen behoefte aan. In een normale wereld zijn de meeste mensen sociaal, en willen ze gewoon leuk contact hebben met elkaar. In de secret app is iedereen anoniem, en dat zorgde er vaak voor dat mensen asociaal werden en gemeen. En daarmee kwam het doel van de app (mensen in verbinding brengen) in gevaar. Secret loste dus geen probleem op, en daarmee werd het nutteloos. Een product moet de eindgebruiker iets opleveren in termen van geluk, veiligheid, tijd of geld. Doet het dat niet, dan kan deze rechtstreeks de prullenbak in.

Stel vragen

Voordat je aan de slag gaat met het bouwen van jouw software product, bedenk je dan dus goed welk probleem je gaat oplossen voor jouw doelgroep. Stelregel hierin is: Vraag jezelf waarom de software gebouwd moet worden. En doe dat vervolgens nog vijf keer. Dan kom je vaak wel tot de echte kern.

Zie hier het voorbeeld van het ‘waarom’ van een urenregistratie app:

Wat kan de gebruiker met de app?Zijn of haar uren registreren.
Waarom is dat belangrijk?Dat gaat sneller en efficiënter dan op papier.
En waarom is dat belangrijk?Mijn medewerkers kunnen zich bezighouden met dat waar ze goed in zijn, dat waarvoor ze zijn aangenomen.
En waarom is dat belangrijk?Mijn medewerkers zijn blijer & productiever.
En waarom is dat belangrijk?Productieve medewerkers = meer omzet.

Probeer zo tot de kern te komen. Lukt dat niet? Heb je daar heel veel moeite mee? Of moet je veel aannames doen? Vraag je dan eens af of jouw app-idee wel echt zo’n goed idee is.

De belangrijkste redenen dat software projecten mislukken

Software die gebouwd wordt zonder dat het écht een probleem oplost, is één van de belangrijkste redenen voor het mislukken van een software project. Lost de software geen probleem op, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk niet gebruikt door jouw eindgebruikers. Waarom zouden ze?

Maar dit is niet de enige reden. Helaas gaat er nog steeds veel mis tijdens software projecten. Budgetten worden overschreden, projecten lopen uit, producten sluiten niet aan op de wensen, ga zo maar door.

Nu hebben wij de afgelopen jaren hebben wij voor meer dan 150 verschillende organisaties software gebouwd. In die tijd hebben we ontzettend veel geleerd. Omdat we niet alle kennis alleen voor onszelf willen houden, komen we graag met je in contact om te kijken hoe we jouw bedrijf verder kunnen helpen. Komt je langs voor een kopje koffie?