In de software development wereld wordt nogal eens gestrooid met hippe Engelse termen. De term ‘MVP’ heb je vast wel eens voorbij zien of horen komen. MVP staat voor ‘Minimal Viable Product’. Maar wat is dat nou eigenlijk precies?

Waar komt de term MVP vandaan?

De term MVP is in 2001 bedacht door de Amerikaan Frank Robinson en vervolgens verder uitgewerkt door Steve Blank en Eric Ries – Silicon Valley ondernemers en voorvechters van de ‘lean startup’ methodology. Een uitgangspunt van deze gedachte is dat bedrijven door slimmer te werken, en dus niet per se meer of harder, succesvoller kunnen zijn.

Eén van de kernonderdelen van de lean startup methodologie is de MVP. De eerste stap in deze methodologie is het identificeren van het probleem dat opgelost moet worden. Daarna wordt het minimum viable product ontwikkeld, om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het verzamelen van gebruikersdata. Het doel is om van deze data te leren en deze lessen mee nemen in de verdere productontwikkeling.

“Een MVP is een vroege, uitgeklede versie van het eindproduct, met het absolute minimum aan functionaliteiten om gevalideerde kennis te verzamelen over het product.”

Kenmerken van een MVP

Met een MVP wordt al in het begin van het ontwikkelproces data verzameld van gebruikers, ook wel validated learning genoemd. Data kan bijvoorbeeld bestaan uit gebruikersdata van early adopters.

Om die data te kunnen verzamelen moet een MVP onderstaande kenmerken hebben:

  • Er moet een groep mensen, de zogenoemde early adopters, zijn, die voldoende waarde in het product zien om het te willen gebruiken of kopen;
  • Het product moet genoeg voordelen hebben om ook op langere termijn early adopters te blijven binden;
  • Er kan voldoende waardevolle data uit gehaald worden om te gebruiken voor verdere ontwikkeling van het product.

Cruciaal is uiteraard dat de data niet alleen verzameld wordt, maar ook daadwerkelijk wordt geanalyseerd en gebruikt om het product te verbeteren.

Deze data kan feedback zijn van gebruikers, maar vooral echte gebruikersdata is van groot belang. Tussen wat gebruikers zeggen dat ze gaan doen en hoe ze het daadwerkelijk gebruiken kan namelijk nogal eens een kloof zitten.

Het nut van een Minimal Viable Product

Het laatste wat je moet willen, is tijd en geld verspillen aan het bouwen van een softwareproduct wat vervolgens niemand gaat gebruiken of waarvoor niemand wil betalen.

Door te werken met een MVP kun je het risico dat een softwareproduct niet succesvol is drastisch verminderen.

Een ander groot voordeel van een MVP dat het product gedurende het ontwikkelproces al gebruikers verzamelt. Ten tijde van de lancering van het uiteindelijke product heb je zo dus al een klantenkring opgebouwd.

Conclusie

Kortom, het doel van een MVP is om:

  • het product te testen met minimale (financiële) middelen;
  • sneller te leren van het gedrag van de eindgebruiker;
  • te voorkomen dat ontwikkeltijd wordt verspild aan onnodige functionaliteiten.

Wil je weten hoe wij Minimal Viable Products en applicaties hebben ontwikkeld voor onze klanten? Kijk dan eens bij onze cases.