Mobiele gebruikers verwachten dat hun apps er goed uit zien, vloeiend animaties weergeven en perfect presteren. Om dit te bereiken, is het aan developers om nieuwe functies te ontwikkelen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de applicatie. Des te sneller dit geleverd kan worden, des te mooier het is voor de klant. Om die reden heeft Google een nieuw framework ontwikkeld: Flutter.

Flutter is het mobiele UI-Framework van Google en biedt ontwikkelaars een snelle manier om native applicaties te ontwikkelen voor iOS en Android. Dit lukt, omdat er per device native code gemaakt wordt. Verder kan Flutter sterk gebruik maken van de GPU en heeft hij ook toegang tot de native functionaliteit van een smartphone. Dit is allemaal mogelijk, omdat met dit framework apps gemaakt worden uit één enkele codebase.

Vijf redenen om Flutter te gebruiken

  1. Flutter is ontwikkeld voor ontwikkelaars die sneller de UI van een applicatie van de grond af willen krijgen. Dankzij ‘Hot Stateful Reload’ is het mogelijk om code te wijzigen en deze in minder dan een seconde tot leven te laten komen, zonder dat de State van de app verloren gaat.
  2. Het komt standaard met een uitgebreid aanbod aanpasbare widgets, die allemaal ontwikkeld zijn in Google’s reactive framework.
  3. Ook kan Flutter met de populairste ontwikkeltools zoals VS Code (of Visual Studio Code) geïntegreerd worden.
  4. Het geeft je controle over elke pixel op het scherm. Widgets, rendering, animaties en gebaren zijn allemaal ondergebracht onder het framework. Dit maakt het mogelijk om custom designs te maken. 
  5. Flutter gaat uit van het Cross Platform principe. Zo kun je ervoor kiezen om de app er hetzelfde uit te laten zien op zowel Android als op iOS. Hiermee wordt voorkomen dat er 2 verschillende apps gemaakt moeten worden. Flutter houdt zelf al rekening met platform specifiek gedrag zoals scrolling en navigatie.
flutter techniek

De technische basis van Flutter

Zoals te zien in de bovenstaande figuur is Flutter georganiseerd in lagen die op elkaar voortbouwen. Uit de figuur is te herleiden dat de Engine ontwikkeld is in C++. Hierdoor wordt ondersteuning aangeboden voor rendering door middel van Google’s Skia bibliotheek. Deze Library wordt ook gebruikt door Google Chrome en Firefox. 

Flutter is geschreven in Dart. Deze taal biedt mogelijkheden om onder andere animaties, gebaren en widgets te verwerken. Doordat Flutter gestructureerd is in deze lagen, wordt het voor de ontwikkelaar makkelijker om meer te doen, met minder code. 

De term die je het vaakst tegen zal komen is ‘Widgets’. Een Widget is in dit geval de basis van de UI of applicatie. Zoals te zien is in de onderstaande organogram, volgen Widgets een bepaalde hiërarchie waarmee elke Widget deel uitmaakt van een andere Widget en elke Widget alle eigenschappen erft van zijn ouder. 

flutter widgets

Conclusie

Flutter is een nieuw Framework met allerlei nieuwe kansen om applicaties nog sneller in de handen van de eindgebruiker te krijgen. Je kunt wijzigingen in de code vrijwel direct in de applicatie bekijken en door middel van Widgets snel een UI creëren. 

Mocht je toch nog meer informatie willen over dit framework, of zien of dit voor jouw app mogelijk is, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.