Dat digitalisering een grote rol speelt voor elk bedrijf weten we bij beeproger als geen ander. De dynamiek in de huidige markt is ongekend snel, en zonder hierop te anticiperen staat men altijd één stap achter. En dat besefte Soly zich ook. Vandaag willen we je meenemen in het proces waarin wij FD Gazellen winnaar en Sprout Challenger50 Soly ondersteunen met de digitalisering.

Over Soly

Zonne-energie voor iedereen. Dat is het doel van onze klant Soly. Ze maken zonne-energie toegankelijk, efficiënt en overal beschikbaar. En dat zonder uitstoot of overlast. Dit doen ze door verschillende mogelijkheden aan te bieden aan zowel de zakelijke- als de particuliere markt. Zo kun je ervoor kiezen om zonnepanelen te kopen of te huren. Maar ook kun je ervoor kiezen ze via je loonstrook te betalen. Of het dak van je bedrijfspand beschikbaar te stellen voor panelen. 

Mede-eigenaar Milan van der Meulen vertelt: “mijn vader Richard moedigde mij en mijn broer Patrick, destijds 13 en 16 jaar, aan om ‘An Inconvenient Truth’ te kijken van Al Gore. We keken de documentaire niet 1 keer, maar meerdere keren achter elkaar.” Het gezin van Milan had een maatschappelijke antenne en was al veel met het klimaat bezig. “Richard had toen al door dat klimaat en daarmee inherent ook energie een grote verschuiving zou kunnen gaan veroorzaken,” vertelt Milan. En daar zijn hij en zijn broer door geïnspireerd. Tijdens hun studie ontstond bij Milan en Patrick het idee om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken, daaruit is Soly ontstaan.

Die start is nu zo’n 8 jaar geleden. Het is altijd het doel gebleven van de broers om oplossingen te vinden. Om concepten te bedenken die antwoord bieden op obstakels die mensen hebben om niet over te gaan op zonne-energie. Door hun creatieve concepten waren zij bijvoorbeeld de eerste die zonnepanelen per maand lieten afrekenen aan consumenten in Nederland. En hebben ze zakelijke mogelijkheden bedacht om oplossingen aantrekkelijk te maken voor ondernemers. Sinds een jaar zijn ze ook actief in Zuid-Afrika, omdat juist daar zonne-energie een groot potentieel heeft en mensen nog relatief weinig toegang hebben tot stabiele energie.

Digitalisering: van standaard software naar maatwerk

“Iedereen die met een bedrijf start, begint gewoon in Excel,” grapt Milan. Maar omdat ze meteen al hard groeiden zijn ze al snel gaan zoeken naar een standaard CRM-systeem. Dat is best lastig als bedrijf, dat in een productsegment zit waar nog geen standaard software voor is, zowel aan de verkoop als de technische kant voor de installateurs. Dat was dus een behoorlijke uitdaging. Daar ontstond al snel het idee om zelf te gaan ontwikkelen met een externe programmeur. Zo zijn ze begonnen. Letterlijk vanaf een wit A4’tje de processen in kaart brengen en starten met een eigen systeem. Daar heeft het team van Soly succesvol een aantal jaren mee gewerkt. 

Toen ontstond de behoefte om verder door te ontwikkelen en dit aan te pakken met een volwassen partner, om elementen als privacy en veiligheid goed te kunnen waarborgen. Soly is eerst een traject gestart met Salesforce, maar ze kwamen er achter dat de echt essentiële processen daar ook binnen het pakket opnieuw geprogrammeerd zouden moeten worden. De standaard quick-win oplossing verloor daardoor de toegevoegde waarde en ook de licentiekosten zouden te hoog worden gezien de groei van het aantal gebruikers.

Synchroon aan dit traject liepen ook gesprekken met beeproger, op aanraden van een programmeur die reeds voor Soly werkzaamheden uitvoerde. In de gesprekken kwam het thema naar voren dat de code waarin het vorige CRM-systeem was geschreven niet houdbaar en zelfs eindig was. En dat als Soly echt wilde doorontwikkelen, er ook iets aan de code gedaan moest worden. Daarom besloten zij met beeproger in zee te gaan. In eerste instantie om de bestaande systemen te ‘copy pasten’, maar dan in toekomstbestendige code (Laravel). Echter, als ondernemende club ontstond er al snel de missie ‘als je de motorkap toch al open doet, dan kunnen we ook wel werken aan verbetering’.

De software

Soly wilde werken aan een CRM-systeem wat de hele klantreis, van lead aanvraag tot oplevering, zou omvatten. En dat is gelukt. Het CRM voorziet zowel de medewerkers van Soly zoals sales, adviseurs en installateurs als de klant zelf bij alle processen en registraties van A tot Z. Van planning tot installatie, van afspraken met de klant tot goedkeuring van het dak en van offertes tot een handtekening van de klant. Alles is omvat.

Een van de ideeën die ontstond toen de motorkap openging, was het ontwikkelen van de Soly app. Deze app is voor de installateurs en heeft een papieren opleverformulier vervangen door een digitale, veilige oplossing die ook weer direct communiceert met het CRM-systeem. Hier doorlopen de installateurs het controleproces voor installatie, uploaden ze alle documentatie via de app naar het CRM-systeem en ontvangen ze tot slot van de klant op locatie een handtekening voor akkoord. Ook heeft de app slimmigheidjes als het versturen van een sms over of de installateur op tijd is, of bijvoorbeeld 5 minuutjes te laat. Overal is aan gedacht!

Waarom beeproger?

Milan vertelt: “Wat de doorslag gaf voor de keuze voor beeproger, was de doorkijk naar de toekomst waarin wij als bedrijf niet afhankelijk willen zijn van licenties die bij een derde worden afgenomen. We willen echt iets dat van onszelf is en wat in eigen beheer is. Als we dan willen veranderen of doorontwikkelen kan dat flexibel en snel. We wisten dat als we het product goed zouden neerzetten, we synchroon daaraan ook onze eigen developer capaciteit konden uitbouwen. En dat we samen met beeproger echt een toekomstbestendige blueprint gingen ontwikkelen.”

Het proces

“Van tevoren hadden we precies begroot wat we allemaal wilden gaan bouwen. En zijn we het traject intern in januari al gaan voorbereiden. De aftrap zou in mei zijn. Waar we in het proces achter kwamen, is dat het traject wat we in januari hadden voorbereid alweer deels achterhaald was. Maar dat is logisch bij een snel groeiende organisatie als die van ons.”

“We hadden van te voren de ontwikkeling van een CRM-systeem voorbereid. Daarnaast hebben gaandeweg ook bedacht dat er een app bij moest komen. Dat vergt tijdens zo’n traject niet alleen flexibiliteit van onze eigen organisatie, maar in dit geval ook van beeproger. Een voorbeeld daarvan is dat we dubbele sprints hebben gedraaid. Vol gas! Dit is inherent aan het aangaan van een project met een heel snelgroeiende organisatie waarin de processen nog in ontwikkeling zijn.”

“Wat ik daarin echt heb gemerkt, is dat het van groot belang is, dat de partij waarmee je samengewerkt flexibel is. En de processen van je bedrijf écht goed snapt. En ook kritische vragen kan stellen. Tijdens het project gaf de  projectmanager van beeproger aan dat als we iets op een bepaalde manier wilden gaan inrichten, dat dat kon, maar dat we in de toekomst dan tegen bepaalde issues zouden aanlopen. En gaf daar ook meteen tips bij hoe we het beter konden doen. Dat is de kracht van beeproger,” aldus Milan. Wij begrijpen jouw business, de processen en jouw product echt; dit is nodig voor de ontwikkeling van de passende digitale oplossing.

Onderlinge snelle communicatie was hier heel prettig tussen de contactpersoon van beeproger en de product owners bij Soly. “Zo hoefden we niet te wachten op meetings en er kon snel geschakeld worden. Tussendoor sparren was altijd mogelijk.”

De oplossing 

Het CRM-systeem en de app worden over de hele linie al gebruikt. “We zijn super tevreden, het product is gewoon hartstikke solide,” aldus Milan. Ook doorontwikkeling staat hoog op de agenda. Soly heeft tijdens het traject met beeproger een eigen development team opgericht om ook zelf te kunnen blijven doorontwikkelen. 

Wat zou je klanten van beeproger willen meegeven?

“Een hele grote succesfactor van een project zoals deze, is dat je aan beide kanten de resources klaar moet hebben staan om het project goed te begeleiden.” Milan is zelf nauw betrokken geweest. Daarnaast had Soly ook nog zelf een product owner klaarstaan die echt tijd had om met het project aan de slag te gaan. Dan benut je volgens Milan, als snel groeiende organisatie, ook echt de potentie van zo’n project. 

“Als je dat niet doet en je gaat het gewoon uit de heup schieten, zo van ‘bouw dat eventjes’, dan kan beeproger niet goed inschatten waarom iets zo noodzakelijk is of waar het product echt aan moet voldoen. En dan wordt een traject samen erg lastig. Dan kan ik me voorstellen dat er een product komt wat je uiteindelijk misschien niet gaat gebruiken,” geeft Milan tot slot nog aan. 

“De echte succesfactor is dat aan beide kanten zorgt voor resources.”

Milan van der Meulen
Copyright: Klant in Zicht / Bart Lindenhovius

Zou Soly ons aanbevelen?

Milan vertelt: “beeproger spant zich ontzettend in om je business goed te begrijpen. En als ze een business goed begrijpen, dan weten ze ook waarom iets gebouwd wordt. En of dat handig is of juist niet. Of dat het beter zou kunnen. Daar komen vanuit beeproger echt goede aanbevelingen achterweg. Daar ligt de kracht van beeproger en is, mijns inziens, ook de sleutel tot succes.”

beeproger is een partij die jou enorm kan ondersteunen met de digitalisering en transitie hiervan. Onze slogan is dan ook niet voor niets We drive your innovation forward!

Nieuwsgierig naar hoe jij kunt digitaliseren? Bekijk hier onze oplossingen.

Foto's Copyright Soly Klant in Zicht / Bart Lindenhovius & Binne-Louw Katsma