Al 85 jaar zorgt Veilig Verkeer Nederland ervoor dat we vanaf een jonge leeftijd leren veilig deel te nemen aan het verkeer. Wellicht kun je het je ook nog herinneren; hoe je op de basisschool met je fiets een afgezette route moest volgen. Of hoe je bij een gastles leerde wat de dode hoek is van een vrachtwagen. Om dit alles in goede banen te geleiden, maakt VVN gebruik van verschillende applicaties. Bij beeproger realiseren we ons hoe belangrijk goed werkende en gestroomlijnde applicaties zijn voor VVN en daarom zijn wij al meer dan 3 jaar partner van Veilig Verkeer Nederland. In dit artikel nemen we je graag mee in onze langdurige samenwerking, onze ontwikkelde applicaties en onze ambitieuze toekomstplannen. Dit artikel is tot stand gekomen na een gesprek met Marijcke de Groot, IT Business Analist en product owner bij VVN.

Over Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland gelooft dat we mensen betrokken moeten houden bij verkeersveiligheid. Zij bundelen krachten van verkeersdeelnemers, overheden, bedrijven en duizenden vrijwilligers om zo samen het verkeer veiliger te maken. Het aanbod van campagnes en trainingen bij VVN is divers, maar de bekendste is toch wel het praktisch verkeersexamen. Tijdens dit examen leggen kinderen uit de groepen 7 en 8 een fietsroute af door het verkeer. Er wordt getoetst of de kinderen de kennis en verkeersregels ook in de praktijk brengen. En of ze zich op de weg veilig en verantwoord gedragen en goed kunnen inspelen op verkeerssituaties. Daarnaast biedt VVN een verkeersmethode voor alle groepen van het basisonderwijs en een aantal specifieke thema gastlessen over dode hoek, afleiding en de overgang van groep 8 naar de brugklas.

Het vraagstuk: een allesomvattende tool voor planningen, reserveringen en beoordelingen.

Om alles goed te regelen, maakt VVN al geregelde tijd gebruik van verschillende applicaties. Ten eerste wordt er een systeem gebruikt voor het organaniserenen afnemen van het praktisch examen op basisscholen. Hier kunnen scholen hun leerlingen inschrijven voor het praktisch examen en wordt een planning gemaakt per gemeente. Daarnaast fungeert de app ook als beoordelingssysteem voor de kinderen die het examen afleggen. Ten tweede gebruiken alle regionale afdelingen van VVN verschillende aparte systemen waarin ze lessen en materialen kunnen aanvragen en reserveren.

Deze tools zijn destijds ontwikkeld door een andere partij, maar omdat elke software onderhoud nodig heeft en de desbetreffende organisatie deze niet meer kon leveren, kwam VVN bij beeproger terecht. Bij beeproger hebben wij veel ervaring in het herstructureren, herbouwen en innoveren van bestaande software. Samen met de klant tillen wij zo de software naar hoger niveau.

Het eerste vraagstuk waar VVN antwoord op zocht, was het verbeteren en innoveren van de applicatie voor het praktisch examen. Daarnaast moest er een oplossing komen voor alle verschillende regionale systemen. Het doel hiervan is het overzichtelijker maken van de planningen, reserveringen en beoordelingen.

beeproger helpt VVN innoveren

Al meer dan drie jaar is beeproger partner van VVN. In deze tijd hebben wij de applicatie van het praktisch examen opnieuw vormgegeven en geïnnoveerd. Dit deden wij door de software te herschrijven in onze eigen Laravel code en hiermee is de applicatie future proof gemaakt.

Vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing voor de vele verschillende systemen die alle regionale organisaties gebruiken voor het reserveren van materialen en plannen van lessen en trainingen. Elke regio heeft een eigen lessenpakket, met verschillende mogelijkheden en materialen, waardoor er destijds is gekozen voor het realiseren van verschillende systemen per regio. Omdat dit echter steeds diverser en daarmee ook steeds minder overzichtelijk werd, besloot beeproger met een oplossing te komen. Wij zagen hoe de verschillende systemen de efficiëntie ten nadele kwam en wij stelden aan VVN voor om dit volledig om te gooien en alle systemen onder te brengen in een allesomvattende tool. Wij stelden voor een tool te bouwen, waarin de verschillende regio’s nog steeds elk hun specifieke aanvragen kunnen doen, maar waar het voor VVN ook mogelijk is om overzicht te houden.

Ambities en flexibiliteit

Omdat dit idee goed werd ontvangen door VVN, maar dat door de huidige pandemie het idee even werd geparkeerd, zijn we uiteindelijk sinds 1,5 maand begonnen met de start van de ontwikkeling ervan. VVN heeft de ambitie om deze applicatie al vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik te nemen. Bij beeproger denken we graag mee met de ambities van onze klanten en houden we wel van een uitdaging. Maar om zulke ambities te halen, moet je je wel flexibel opstellen. Marijcke geeft aan dat ze dat juist zo fijn vindt bij beeproger. “Jullie zijn flexibel, denken mee en komen met praktische oplossingen. Jullie maken dingen niet onnodig ingewikkeld, maar zorgen er gewoon voor dat dingen gebeuren en deadlines gehaald worden. En dat is voor ons als organisatie ook heel belangrijk.”

Hoe heeft beeproger VVN geholpen?

 • Vereenvoudiging
  Door het inzetten van deze plannings- en reserveringstool is het proces vele malen vereenvoudigd.
 • Overzichtelijker
  Hierdoor is het voor gebruikers als scholen en buurtorganisaties makkelijker om aanvragen te doen en kan VVN makkelijker aanvragen bijhouden.
 • Efficiënter
  Dit resulteert in efficiënter werken voor elke partij. Het reserveringssysteem bespaart veel tijd in het nabellen van scholen.
 • Kostenbesparing
  Door de reductie van tijd en tools, blijft er onder de streep veel meer over.
 • Gemak en betrokkenheid
  Door gemak zijn er nog meer mensen betrokken bij het realiseren van veilig verkeer in Nederland.

In de toekomst

Natuurlijk heeft VVN nog vele digitalisatie vraagstukken en toekomstplannen. Nadat het probleem van de verschillende regionale systemen is opgelost, willen ze nog graag een koppeling realiseren tussen het praktijk en theorie examen. Door dit te koppelen, kun je gemakkelijk de beoordelingen van het theoretisch examen koppelen aan het praktisch examen en zo dus een cijfer genereren. Dit zou de efficiënte nog meer verhogen en het overzicht bewaren.

Zou VVN ons aanbevelen?

Tot slot vroegen wij Marijcke of ze ons bij andere organisaties zou aanbevelen. “Ja” was hier het duidelijke antwoord op. “Jullie hebben een fijne manier van werken, waardoor je echt samenwerkt aan een product. Je kunt zo per sprint testen en dat maakt je flexibel. Ook hebben jullie je altijd aan planningen gehouden en dat is voor ons heel belangrijk. Aan alles merk je, dat jullie enorm veel ervaring hebben.”

Wij vinden het belangrijk ons te verdiepen in jouw organisatie, want alleen met goede kennis hiervan kom je tot een product wat innovatief en efficiënt is. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.