Iedere applicatie of software heeft na verloop van tijd updates en onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de software die wij ontwikkelen. Dit komt omdat juist binnen software development nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en hierdoor verouderde software vaak fraudegevoeliger is. Je software up-to-date houden is dan ook cruciaal. Daarom bieden wij onze opdrachtgevers na oplevering van een oplossing aan om een Service, Onderhoud & Support (SOS) overeenkomst bij ons af te sluiten. 

Twee opties voor support

Bij beeproger bieden we onze klanten twee opties aan voor Service, Onderhoud en Support (SOS). We bieden de mogelijkheid te kiezen voor maximale ontzorging middels een all-in SOS contract, of voor een flexibele SOS strippenkaart.

All-in SOS contract

Met een all-in SOS contract kies je voor maximale ontzorging. Je bent dan namelijk verzekerd middels een Service Level Agreement (SLA) van duidelijke afspraken en verwachtingen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om service, support, onderhoud en updates. Maar ook om zaken als managed hosting en een security scan van de door ons gebouwde software, door een onafhankelijke partner. Met dit all-in SOS contract ben je, zoals de naam al doet vermoeden, dus volledig verzekerd van support op basis van de in samenspraak gemaakte afspraken.

SOS strippenkaart

Daarnaast bieden we de mogelijkheid, in plaats van een all-in SOS contract, om een SOS strippenkaart af te nemen. Hiermee koop je eenmalig vooraf 40 uur support. Deze kunnen dan gebruikt worden voor de afhandeling van support verzoeken of kleine wijzigingen. Met een strippenkaart ben je echter niet verzekerd middels een Service Level Agreement (SLA). Dit betekent dat we jouw issues behandelen op basis van best effort practices. Best effort houdt in dat wij jou zo goed mogelijk helpen, op basis van beschikbaarheid. Wij doen ons best om jou te helpen. We doen wat we kunnen, binnen een redelijk kader en in een redelijke termijn, zonder enige verplichting in reactie- en oplostijd. Het is ook mogelijk managed hosting toe te voegen aan je strippenkaart.

Technisch onderhoud

Vergelijk het maar met een auto die af en toe naar de garage moet voor een onderhoudsbeurt of een keuring. Door software preventief te onderhouden en tijdig updates uit te voeren, dragen wij de zorg dat je software goed en veilig blijft werken.  

Updates en upgrades

Maatwerk software dient ook te worden bijgewerkt om up-to-date te blijven. Dit gebeurt vaak ten tijde van het doorvoeren van aanpassingen aan de software. Aanpassingen zijn dan meestal het gevolg van nieuwe functionele eisen, gewijzigde regelgeving ten aanzien van beveiliging, nieuwe wensen van gebruikers, of updates van het framework of de programmeertaal waarmee de software is gebouwd. Er bestaat wel een verschil tussen minor en major versie wijzigingen. Een minor versie wijziging (van versie 1.12 naar versie 1.13) betreft een update. Een major versie wijziging (van 1.13 naar 2.0) is een upgrade. Een SOS-overeenkomst voorziet niet in upgrades, dit is extra werk.

Doorontwikkeling

Naast het standaard onderhoud dat nodig is om het product goed te laten werken, kunnen we je ook helpen met het doorontwikkelen van je software of applicatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen kijken, met behulp van input van echte gebruikers, waar we functies slim kunnen verbeteren of nieuwe functies toe kunnen voegen. 

Kosten?

De Service, Onderhoud & Support overeenkomsten hebben geen vaste prijs. Dit omdat het afhankelijk is van de omvang en complexiteit van de applicatie en daarmee het onderhoud dat dient plaats te vinden. Vandaar dat wij een percentage hanteren van de totale waarde van de applicatie. Op basis van de hoogte van dit maandelijkse bedrag maak je aanspraak op een vast aantal uren per maand welke zijn vastgelegd in onze SLA, of op een vast aantal uren per jaar middels de strippenkaart. In de SLA zijn tevens onderwerpen beschreven als bereikbaarheid, prio’s, responstijden en verwachtte oplostijden. Hierdoor zijn de verwachtingen over en weer altijd duidelijk!

Wil je gebruik maken van onze Service, Onderhoud & Support of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.