Iedere applicatie of software heeft na verloop van tijd updates en onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de software die wij ontwikkelen. Daarom raden wij onze opdrachtgevers na oplevering van een oplossing aan om een all-in Service, Onderhoud & Support (SOS) overeenkomst bij ons af te sluiten voor maximale ontzorging. 

Support

Maximale ontzorging, omdat je verzekerd bent middels een Service Level Agreement (SLA) van duidelijke afspraken en verwachtingen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om service, support, onderhoud en updates. Maar ook om zaken als managed hosting en een security scan van de door ons gebouwde software, door een onafhankelijke partner. 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid, in plaats van een all-in SOS overeenkomst, om een SOS strippenkaart af te nemen. Hiermee koop je eenmalig vooraf 40 uur support. Deze kunnen dan gebruikt worden voor de afhandeling van support verzoeken of kleine wijzigingen. Met een strippenkaart ben je eveneens verzekerd middels een Service Level Agreement (SLA). Dit zijn duidelijke afspraken/verwachtingen die we samen maken met betrekking tot service, support en onderhoud en een security scan van de door ons gebouwde software. Managed hosting is optioneel bij een strippenkaart. 

Technisch onderhoud

Vergelijk het maar met een auto die af en toe naar de garage moet voor een onderhoudsbeurt of een keuring. Door software preventief te onderhouden en tijdig updates uit te voeren, dragen wij de zorg dat je software goed en veilig blijft werken.  

Updates en upgrades

Maatwerk software dient ook te worden bijgewerkt om up-to-date te blijven. Dit gebeurt vaak ten tijde van het doorvoeren van aanpassingen aan de software. Aanpassingen zijn dan meestal het gevolg van nieuwe functionele eisen, gewijzigde regelgeving ten aanzien van beveiliging, nieuwe wensen van gebruikers, of updates van het framework of de programmeertaal waarmee de software is gebouwd. Er bestaat wel een verschil tussen minor en major versie wijzigingen. Een minor versie wijziging (van versie 1.12 naar versie 1.13) betreft een update. Een major versie wijziging (van 1.13 naar 2.0) is een upgrade. Een SOS-overeenkomst voorziet niet in upgrades, dit is extra werk.

Doorontwikkeling

Naast het standaard onderhoud dat nodig is om het product goed te laten werken, kunnen we je ook helpen met het doorontwikkelen van je software of applicatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen kijken, met behulp van input van echte gebruikers, waar we functies slim kunnen verbeteren of nieuwe functies toe kunnen voegen. 

Kosten?

De Service, Onderhoud & Support overeenkomst heeft geen vaste prijs. Dit omdat het afhankelijk is van de omvang en complexiteit van de applicatie en daarmee het onderhoud dat dient plaats te vinden. Vandaar dat wij een percentage hanteren van de totale waarde van de applicatie. Op basis van de hoogte van dit maandelijkse bedrag maak je aanspraak op een vast aantal uren per maand welke zijn vastgelegd in onze SLA. In de SLA zijn tevens onderwerpen beschreven als bereikbaarheid, prio’s, responstijden en verwachtte oplostijden. Hierdoor zijn de verwachtingen over en weer altijd duidelijk!

Wil je gebruik maken van onze Service, Onderhoud & Support of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.