Case: Het Boek van Sinterklaas App

Rond het middaguur schrokken wij ons collectief een hoedje doordat er met apart veel lawaai iets door onze schoorsteen naar beneden donderde. Niet lang daarna ging de bel. Het was Sinterklaas. Zijn boek was per ongeluk uit zijn hand gegleden toen hij met zijn schimmel over ons dak galoppeerde en per toeval was het via de schoorsteen bij ons beland. Na het boek terug te hebben gegeven sloten wij af door te zeggen, “gelukkig heeft iedereen tegenwoordig een digitale versie, dus pakjesavond was nooit echt in gevaar gekomen.”

1
het probleem

Hierop draaide de Sint zich om en zei, met een vragende blik alsof hij net een wereldwonder had ontdekt, “digitaal?” Daarop nodigden wij de Sint uit voor een gesprek en al snel kwamen we achter het hiaat in de organisatie van de Sint, namelijk, het gebrek aan digitalisering.

 

De oplossing hiervoor was voor beeproger duidelijk. De Sint had een digitaal boek en software nodig. Daar de Sint niet zoveel wist over software die zijn organisatie al gebruikte, wist de software-piet ons meer te vertellen over de situatie. Een hachelijke situatie mogen we wel stellen…

 

Huilend hadden we de Piet aan de telefoon en hij beschreef een rommelige situatie omtrent software waar niemand iets aan had. Daarbij was het centrale deel van de organisatie, namelijk het boek van Sinterklaas, niet eens digitaal. Hierdoor werd de software die ze al gebruikten vrijwel waardeloos.

Probleem Case: Het Boek van Sinterklaas App

2
de oplossing

Beeproger wist meteen wat zij moest doen. Helpen. Maar hoe? Ook dat wisten ze heel goed. Beeproger heeft namelijk heel veel ervaring in het bouwen van apps, en het verbinden van losstaande software binnen een bedrijf. De perfecte combinatie om de Sint uit de brand te helpen. Eerst hebben we gezorgd dat het boek, dat al een beetje beschadigd was na door onze schoorsteen getuimeld te zijn, digitaal gemaakt werd. Er kwam een app waarbij de Sint direct toegang had tot alle gegevens die in het boek stonden. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat Jan ooit in de zak naar Spanje moest omdat hij vals speelde met tikkertje. Foei Jan!

 

Ook zorgden we ervoor dat we, in samenspraak met de software-Piet, alle software in de organisatie van de Sint aan elkaar koppelden zodat het geheel veel efficiënter werd. De Sint kan nu bijvoorbeeld veel makkelijker met PostNL communiceren en ook worden er automatisch stickers voor pakketjes geprint zodat niet alle Pieten de namen met de hand hoeven te schrijven.

Resultaat Case: Het Boek van Sinterklaas App

3
het resultaat

Het resultaat is een mooie app van het boek van Sinterklaas, een veel efficiënter georganiseerde pakjesavond, en natuurlijk allemaal blije gezichten van allerlei Pieten en Sinterklaas. Zo schreef dicht-piet over onze werkzaamheden:

 

“Ik zat wel eens te denken

Wie ons nou goede software kon schenken

Want echt dat was een rommel hoor

We konden bijna niet meer door

Maar beeproger hielp ons goed

En daarvoor nemen wij af ons hoed

Zij leverden fantastisch werk

En daardoor staan wij nu weer sterk”

 

Bij beeproger zijn we heel erg blij dat we de Sint en zijn Pieten hebben kunnen assisteren, en we hopen dat ze met deze nieuwe impulsen alle kinderen in Nederland nog vele jaren een mooie pakjesavond kunnen bezorgen!

 

Resultaat Case: Het Boek van Sinterklaas App