Infinity app

Beeproger is trotse ontwikkelaar van de Infinity app van Het Zuiderlicht, een management adviesbureau in Groningen. Het Zuiderlicht is een bureau dat organisaties adviseert bij ingrijpende verandertrajecten. Wij gaan in gesprek met David Assink, adviseur bij Zuiderlicht en één van de aanjagers van het app-ontwikkelproject.

David Assink Zuiderlicht

David: “Onze missie is om organisaties te versterken. In ons advieswerk doen wij dit door continu de verbinding te leggen tussen de economie en sociologie. Oog hebben voor wat de organisatie sterker maakt en wat daar op dat moment voor nodig is.

De Infinity App is een prachtig middel ter ondersteuning van de sociologische kant van ons advieswerk. Inhoudelijke kennis, ideeën en ware innovatie is niet voorbehouden voor een kleine groep, maar zit geborgd in alle professionals (het DNA van de organisatie). De App is een middel om de collectieve wijsheid van organisaties ten volle te benutten.”

1
het probleem

Bij deze verandertrajecten is het sociale aspect ontzettend belangrijk. Het is cruciaal dat medewerkers van klanten van Het Zuiderlicht deelnemen aan de discussie rondom de veranderingen in hun organisatie. Bijvoorbeeld door ze input te vragen in de vorm van nieuwe ideeën.

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om alle medewerkers hierin te betrekken. David: “Vaak wordt een selecte groep medewerkers uitgenodigd voor bijvoorbeeld brainstormsessies – simpelweg omdat de groep anders te groot wordt om beslissingen te kunnen nemen. En dat is zonde. Op die manier wordt veel kennis en creativiteit van andere collega’s niet benut.”

David en collega’s bedachten dat een App een goede manier zou zijn om meer medewerkers te kunnen betrekken. Het voordeel van een digitale app is dat je niet meer afhankelijk bent van een fysieke plek om ideeën te verzamelen. En je kunt een veel grotere groep betrekken. David en collega’s gingen met John en Ron in gesprek en legden hun app-idee bij ons neer.

David: “Na die eerste sessie had ik meteen een goed gevoel. Ten eerste om de open, nieuwsgierige houding van John en Ron. Bij sommige ontwikkelaars moet je van tevoren aangeven wat je budget is voordat je verder ‘mag’ praten. Dat gevoel had ik bij beeproger helemaal niet.

Bovendien was Ron heel realistisch. Wij hadden namelijk nogal wat wensen op tafel gelegd. Ron gaf aan dat in principe alles gebouwd kan worden, maar motiveerde ons ook om kritisch te bekijken of we alles wel écht nodig hadden. Dat hielp ons focussen op de functionaliteiten die echt belangrijk zijn en ik ben ervan overtuigd dat dat ons veel geld en tijd heeft bespaard.”

Probleem Infinity app

2
de oplossing

Samen kozen we ervoor om een mobiele app te bouwen, om de gebruiker de mogelijkheid te bieden de app overal te gebruiken.

De app moest een veilige omgeving zijn om elke medewerker – onafhankelijk van bijvoorbeeld rang of senioriteit – te stimuleren een idee naar voren te brengen. Dat is onder andere ook de reden dat ideeën in principe anoniem worden ingediend.

Medewerkers kunnen deelnemen door met de app ideeën rondom een thema in te brengen. Vervolgens kunnen alle gebruikers stemmen op het idee dat zij het beste vinden. Op basis van het aantal ‘likes’ gaan een aantal ideeën door naar de volgende ronde, waarin het idee steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt en waar nodig wordt bijgeschaafd. Uiteindelijk kiezen de medewerkers democratisch voor één of meerdere ideeën die daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Het Darwin principe.

Voor het bouwen van de app maakten we wederom gebruik van het Laravel framework. De frontend werd gebouwd in Ionic. Bovendien maakten we de mobiele app geschikt voor 3 platformen: iOS, Android en Windows 10. Een notificatiesysteem op basis van Firebase zorgt er onder andere voor dat gebruikers een melding krijgen als andere gebruikers een comment achterlaten op hun idee of hun idee liken.

David:

“We hebben van te voren een uitgebreide planning gemaakt. Tijdens de bouw van de app liepen we echter tegen een aantal dingen aan die we van te voren niet konden weten.
Daarbij is beeproger heel realistisch geweest. Die zaken werden snel en goed opgelost, zonder daarover een discussie te voeren. Dat fixen ze gewoon.”
Resultaat Infinity app

3
het resultaat

Op dit moment draaien we met 5 klanten een pilot, waaronder de Gemeente Groningen. Het doel hiervan is om feedback te verzamelen om de app continu te blijven verbeteren. We willen het de medewerkers van onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om hun ideeën te delen en alle medewerkers betrokken te houden.

Resultaat Infinity app